MMS Group

GOLF CENTER
----------------------------------------------------------
Lineup/PStatus HCP Q Tm Ranking Fixed Grp
Eg/Birdie Input Eg/Birdie Q Eg/Birdie TodayQ
Brk80 Input Brk80 Q Brk80 TodayQ
CTm Input CTm Q CTm TdQ CTm YdQ
----------------------------------------------------------

C1

BB
BH
CT
CX
DB
DK
DW
DX
DY
FX
HN
JC

C2

JH
JL
JR
JZ
KJ
KL
LD
LG
LJ
LX
MC
PL

C3

RC
SC
SJ
SQ
WH
WY
XT
Yi
YL
YQ
YY
Bry

C4

DBA
Don
HFC
Joe
Tom
WSL
WXH
XLH
Yao
Alex
Bill
Eric
Hong

C5

Gene
Jing
Quan
Shao
WeiY
Henry
JYang
Daniel
Dennis
Haichu
JackLi
Yubing
JamesLi

The alias table

Name Zhu Gene Li Jack Jiang Chunhong Guo Jeffery Xu Chen Li Peter Che Jun Qin Yong Ni Hong Shao Eric Luo James Hao Xiaolong Wang Zigu Yao Jack Sun Hong Wu Dan Ren Jianlin Deng Yong Yuan Wei Xu Marc Wang Xianhua Zhang Bill Ni Haichu Yang Yubo Zhou Bryan Xie Dan Liang Tom Shu Jiang Hu Jeffrey Wang Ying Li James Chang Huifeng Ding Yifeng Luo Yubing Jian Kevin Deng Kun Ma Joe Tang Chris Zhao Quanshui Lau Kevin Wang Shengli Huang Boyu Liu Henry Lin Alex Zhuo Jun Wang Daniel Yi Huairen Shen Jing Liu Shao Chang Robert Hao Jingbo Deng Bing Zhao Dennis Yang Jack Xu Frank Chen Michael He Weili Li Yang Tang Xuejun Shen Qun Yan Xiaodong Chang Scott
Alias Gene JackLi LJ LG CX PL JC YQ HN Eric JL XLH DBA Yao Hong DW JR DY WeiY LX WXH Bill Haichu YY Bry DX Tom SJ JH WY JamesLi HFC LD Yubing KJ DK Joe CT Quan KL WSL BH Henry Alex JZ Daniel Yi Jing Shao RC BB DB Dennis JYang FX MC WH YL XT SQ Don SC